onsdag 6 augusti 2014

Kostlärdom

Jag vill tro att denna utbrändhet - hur jobbig den än kan kännas för stunden – kommer föra med sig något gott också. Det är i allmänhet personliga svackor som formar en som människa och bidrar med olika lärdomar. En liten lärdom är vårt behov av magnesium. Varken jag eller läkaren tror att Magnesiumtillskott kommer revolutionera mitt välmående, men om det kan vara till någon hjälp för orken är det tillräckligt för mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar